Blog

3.1.2020 sa konala dobrovoľná brigáda na bývalej strelnici Majer. Upratovali sa priestory po požiary. Všetkým dobrovoľníkom ĎAKUJEME.

Dňa 18.10.2019 sme sa na pozvanie Výboru Streleckého klubu polície v Kežmarku, zúčastnili streleckej súťaže "ŠPECIÁLNY ŽANDÁRSKY TROJBOJ". Súťažilo 29 strelcov (21 mužov a 8 žien) z radov policajného zboru v Kežmarku. Náš SkS reprezentovali Marcel Tobis (za výbor SkS) a Eva Tobisová (náhrada za Martinku Podolskú za výbor SkS, ktorá sa nemohla...

Dna 22.9.2019 sa na strelnici Miková konali verejné strelecké preteky z malokalibrovky, ktoré organizoval strelecký klub ŠPORT SKEET Liptovské Sliače.

Dna 11.8.2019 sa na strelnici Miková konali verejné strelecké preteky z malokalibrovky, ktoré organizoval strelecký klub ŠPORT SKEET Liptovské Sliače.

Dna 23.6.2019 sa na strelnici Miková konali strelecké verejné preteky z ľubovoľnej malokalibrovky, ktoré organizoval strelecký klub ŠPORT SKEET Liptovské Sliače.

Klub prijal pozvanie na spoluúčasť pri týchto hrách. Zabezpečili sme strelecké stanovište, kde pomocnú ruku ponúkli: Kamil Podolský, Ľudo Scholtz, Peťo Labus, Milan Vdoviak a Marcel Tobis.

Dňom 31.5.2019 sa zahájili DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ 2019. Náš klub sa tiež podieľal na tejto akcii, kde sme vytvorili jedno športové stanovište v streľbe pre Mestské firemné športové hry 2019. Atmosféra hier bola perfektná a ďakujeme mestu-organizátorom hier za výbornú spoluprácu.


Prečítajte si ako prví, čo je nové