Blog

Klub prijal pozvanie na spoluúčasť pri týchto hrách. Zabezpečili sme strelecké stanovište, kde pomocnú ruku ponúkli: Peťo Labus, Stano Mačor, Mišo Bombuškar, Adam Tomaľa a Marcel Tobis.

Keďže Počas hlavnej súťaže MaO máme časový priestor, tak sme sa rozhodli potrénovať aj známu súťaž M400. Pre veľkú obľúbenosť tejto poľovníckej súťaže, sme zaradili tréningovú obdobu M400 a nazvali sme ju SKS 400. Nováčikovia sa mohli zoznámiť s touto skvelou poľovníckou súťažou a možno nájdu neskôr odvahu zasúťažiť si na originálnej M400-ke u...

Minulý rok sme v klube spustili projekt ligy malej odstreľovačky- MaO. Vyhlásených bolo 10 kôl, počas ktorých sa strieľalo na špeciálny terč v časovom limite. Boli vyhlásené kategórie muži, ženy a juniori a bola aj jedna špeciálna cena o najpresnejšieho a najrýchlejšieho strelca. Túto súťaž si prišlo vyskúšať 77 strelcov. Strelci boli hlavne z...

3.1.2020 sa konala dobrovoľná brigáda na bývalej strelnici Majer. Upratovali sa priestory po požiary. Všetkým dobrovoľníkom ĎAKUJEME.

Dňa 18.10.2019 sme sa na pozvanie Výboru Streleckého klubu polície v Kežmarku, zúčastnili streleckej súťaže "ŠPECIÁLNY ŽANDÁRSKY TROJBOJ". Súťažilo 29 strelcov (21 mužov a 8 žien) z radov policajného zboru v Kežmarku. Náš SkS reprezentovali Marcel Tobis (za výbor SkS) a Eva Tobisová (náhrada za Martinku Podolskú za výbor SkS, ktorá sa nemohla...


Prečítajte si ako prví, čo je nové