M400 2019

strelci za SKS:

Ľubomír Tomaľa 

ing. Eva Tobisová


členovia SKS strieľajúci sami za seba:

Adam Tomaľa

Peter Labus 

Marcel Tobis 

Ján Plučinský

RNDr. Silvia Hyblerová PhD.

Jaro Dravecký

Stanislav Kobylarczyk

Ľubomír Dobrík

Rastislav Sirotiak

Daniela Kruliacová


výsledky súťažných kôl:


oficiálna stránka OPK