M400 2019

strelci za SKS:

Ľubomír Tomaľa      2 miesto/1189 bod.

ing. Eva Tobisová   20 miesto/1136 bod.


členovia SKS strieľajúci sami za seba:

Adam Tomaľa          9 miesto/1172 bod.

Stanislav Bekeš      10 miesto/1070 bod.

Peter Labus             12 miesto/1166 bod. 

Marcel Tobis           19 miesto/1139 bod.

Rastislav Sirotiak   22 miesto/1120 bod.

Ján Plučinský                             nehodnotený

Mgr. Martin Valkovič, PhD.     nehodnotený

RNDr. Silvia Hyblerová PhD.  nehodnotený

Jaroslav Dravecký                     nehodnotený

Stanislav Kobylarczyk              nehodnotený

Ľubomír Dobrík                        nehodnotený

Daniela Kruliacová                   nehodnotený

Ing. Lukáš Hlavatý                    nehodnotený

Jaroslav Petras Bc.                    nehodnotený

Mária Gablerová                       nehodnotený

Fotogaléria z vyhodnotenia ročníka