Oznamy

Členské na rok 2024

uhradiť do 30.6.2024 

-Členské : 30€

-Deti od 15 do 18 rokov : 10€
-Deti do 15 rokov členské : 0€

č.účtu: IBAN: SK5283300000002801414835 (nezabudnite uviesť meno)


BIGGUN 2024

2.kolo: 9.6.2024

3.kolo: 15.9.2024

4.kolo: 13.10.2024


2. kolo M400

v nedeľu 2.6.2024 o 8.00 hod. v na strelnici vo Svite 


Milí členovia,

ponúkame vám možnosť úhrady ročného členského poplatku /ktorý je v súčasnosti 30 €/ prostredníctvom darovania 2% dane z príjmov.

To znamená, že člen, ktorý daruje 2% zo svojich daní Streleckému klubu Strážky a hodnota daru bude aspoň 30 €, bude mať členské na aktuálny rok uhradené.

V prípade poukázania 2% SKS prosíme o predloženie kópie vyhlásenia /v prípade zamestnancov/ alebo tej strany daňového priznania, kde sú uvedené údaje prijímateľa 2% dane /v prípade živnostníkov/, ktoré môžete doručiť osobne niektorému členovi výboru alebo zaslať na e-mail klubu skstrazky@gmail.com , aby sme vedeli platbu priradiť.

Tlačivo na darovanie dane je uvedené na stránke klubu v sekcii  Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Ale ak by ste aj napriek tomu chceli prispieť platbou členského, váš príspevok uvítame

Ďakujeme.

Výbor SKS


oblečenie pre členov SkS 

v EXES obchode

Členovia SkS majú v tomto obchode dohodnutú individuálnu zvýhodnenú zľavu. Takisto si za zvýhodnenú cenu môžete zakúpiť bundu, ktorú sme prezentovali na schôdzi. Bude tak zachovaná určitá uniformovanosť v členstve. 

Na bundu si môžete doobjednať aj nášivku s logom SkS. Ak nám na centrálu SkS nahlásite svoj  záujem, vieme Vám túto nášivku ponúknuť za zvýhodnenú cenu. 
Poľovníctvo Antik

Informácia pre členov SkS. Tento obchod sa stal našim partnerom, po preukazaní členstva v SkS Vám predajca vie poskytnúť individuálnu zľavu.


Prečítajte si ako prví, čo je nové