Oznamy

Členské na rok 2023

uhradiť do 31.3.2023 

-Členské : 20€

-Deti od 15 do 18 rokov : 10€
-Deti do 15 rokov členské : 0€

č.účtu: IBAN: SK5283300000002801414835 (nezabudnite uviesť meno)


Milí členovia,

ponúkame vám možnosť úhrady ročného členského poplatku /ktorý je v súčasnosti 20 €/ prostredníctvom darovania 2% dane z príjmov.

To znamená, že člen, ktorý daruje 2% zo svojich daní Streleckému klubu Strážky a hodnota daru bude aspoň 20 €, bude mať členské na aktuálny rok uhradené.

V prípade poukázania 2% SKS prosíme o predloženie kópie vyhlásenia /v prípade zamestnancov/ alebo tej strany daňového priznania, kde sú uvedené údaje prijímateľa 2% dane /v prípade živnostníkov/, ktoré môžete doručiť osobne niektorému členovi výboru alebo zaslať na e-mail klubu skstrazky@gmail.com , aby sme vedeli platbu priradiť.

Tlačivo na darovanie dane je uvedené na stránke klubu v sekcii  Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Ale ak by ste aj napriek tomu chceli prispieť platbou členského, váš príspevok uvítame

Ďakujeme.

Výbor SKS


Plánované strelecké podujatia 2023

podrobnejšie info k súťažiam budeme aktualizovať priebežne v oznamoch 

BigGun 2023

   3.kolo 16.9.2023,

  4.kolo  14.10.2023 

strelnica Šulerloch Spišská Nová Ves


1.kolo MaO 2023


1.kolo M400 2023 

4.6.2023

strelnica Olinka Svit  


Podtatranská malorážková liga M400

/verejný strelecký pretek v malokalibrovom štvorboji M400/

Ročník 2023 – 1. kolo

Usporiadateľ: Strelecký klub Strážky

Miesto konania: Krytá strelnica vo Svite

Termín konania: 4.6.2023 /nedeľa/

Začiatok súťaže: 8.00 hod.

Prezentácia strelcov: od 7.45 hod.

Poplatok: 10 eur

Súťaže sa môžu zúčastniť držitelia zbrojného preukazu s vlastnou malokalibrovkou, nie je podmienka, že musia byť členom OPK.

Podmienky súťaže:

• Terč pevný na vzdialenosť 50 m

• Každá položka má 10 výstrelov, okrem líšky, tam je možné použiť 3 nástrelné rany

• Časový limit 6 minút

• Mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

• Zbraň malokalibrovka + vlastné strelivo

Strieľajú sa tieto položky, v tomto poradí a v týchto polohách:

1. Líška sediaca redukovaná – poloha v ľahu bez opory

2. Srnec redukovaný – poloha v stoji s oporou o pevnú tyč

3. Kamzík redukovaný – poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč

4. Diviak redukovaný – poloha v stoji bez opory

Keďže ide o streleckú súťaž M400, je potrebné dodržať ustanovenia článkov 14 a 19 Streleckého poriadku Slovenskej poľovníckej komory /je prístupný na www.polovnickakomora.sk/ , hlavne čo sa týka výstroje, zbraní a streliva.

Neakceptujeme rôzne nedovolené vypchávky a spevňujúce konštrukcie v kabátoch a vestách!!! Pri zistení používania nedovolených doplnkov bude strelec diskvalifikovaný.

Hodnotenie zásahov sa riadi článkom 15 Streleckého poriadku.

Hodnotí sa súčet všetkých 4 druhov terčov /maximálny možný počet je 400 bodov/. Určenie víťaza daného kola a poradie strelcov sa určí podľa článku 10 Streleckého poriadku.

V rámci ročníka Podtatranskej malorážkovej ligy M400 sa sčítajú strelcom 3 najlepšie celkové výsledky a vyhlási sa víťaz ročníka, ktorý dostane putovný pohár a cenu. Ocenení budú aj ďalší 4 víťazi s najlepšími výsledkami. Aby bol súťažiaci hodnotený v rámci ročníka, musí sa zúčastniť minimálne 3 kôl, ktoré sa budú konať počas celého roka 2023.

Vypracoval: Zuzana Ilášová (prípadné otázky môžete volať na číslo 0905 700626)


oblečenie pre členov SkS 

v EXES obchode

Členovia SkS majú v tomto obchode dohodnutú individuálnu zvýhodnenú zľavu. Takisto si za zvýhodnenú cenu môžete zakúpiť bundu, ktorú sme prezentovali na schôdzi. Bude tak zachovaná určitá uniformovanosť v členstve. 

Na bundu si môžete doobjednať aj nášivku s logom SkS. Ak nám na centrálu SkS nahlásite svoj  záujem, vieme Vám túto nášivku ponúknuť za zvýhodnenú cenu. 
Poľovníctvo Antik

Informácia pre členov SkS. Tento obchod sa stal našim partnerom, po preukazaní členstva v SkS Vám predajca vie poskytnúť individuálnu zľavu.


Prečítajte si ako prví, čo je nové