MaO SKS 2019Celkové vyhodnotenie

Aktuálny rekord v presnosti a rýchlosti


                          Dominik Reznický : 1789 bodov
(8 výstrelov, 8 zásahov, za 31,00 sec., v 7. kole) 


1. súťažné kolo 

rekord 1. kola 

ing.Eva Tobisová : 1771 bodov (8 výstrelov, 8 zásahov, 49,17 sec.) 


2. súťažné kolo 

rekord 2. kola

Martinka Podolská : 1736 bodov (9 výstrelov, 8 zásahov, 53,92 sec.)  


3. súťažné kolo 


rekord 3. kola

ing.Eva Tobisová : 1768 bodov (8 výstrelov, 8 zásahov, 51,71 sec.)  


4. súťažné kolo 

rekord 4. kola

Peter Mišík : 1756 bodov (9 výstrelov, 8 zásahov, 34,26 sec.)


5. súťažné kolo 

rekord 5. kola

Samuel Mišík : 1761 bodov (8 výstrelov, 8 zásahov, 58,73 sec.)


6. súťažné kolo 

rekord 6. kola

Peter Labus : 1746 bodov (9výstrelov, 8 zásahov, 44,01 sec.)


7. súťažné kolo 

rekord 7. kola

Dominik Reznický : 1789 bodov (8výstrelov, 8 zásahov, 31,00 sec.)


8. súťažné kolo 

rekord 8. kola

Stanislav Stachoň-Burtek : 1735 bodov (9výstrelov, 8 zásahov, 54,58 sec.)


9. súťažné kolo 10.11.2019


10. súťažné kolo 8.12.2019


o súťaži:

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť aj strelci bez zbrojného preukazu. Za rok bude vyhlásených 10 kôl. Do hodnotenia sa budú zarátavať 3 najlepšie kolá. Klasifikovaní do vyhodnotenia budú len strelci, ktorí budú mať odstrieľaných aspoň 50% z vyhlásených kôl. Štartovný poplatok je 8€ na každé kolo.

Povolené sú všetky jednoranové, opakovacie a poloautomatické  malokalibrovky v kalibri 22LR. Povolená je ľubovoľná podpora predpažbia. Pätka pažby môže byť podopieraná len strelcovým telom(rukou, ramenom) a nesmie sa žiadnym bodom dotýkať podložky. Povolené sú kompenzátory, remene a všetky druhy pažieb. Optické zameriavače sú povolené všetky. Zakázané sú len laserové zameriavače. Zbraň a strelivo vlastné. Pre členov SKS bez vlastnej zbrane máme k dispozícií klubovú terčovnicu (strelivo si každý zabezpečuje sám). Pre nečlenov SKS je klubová terčovnica tiež k dispozícií, ale za 2€ poplatok.

Po uhradení poplatku bude strelcovi pridelené štartovné číslo. Strieľanie bude vykonávané z dvoch boxov v polohe ľah v limite 1 min. s 10 nábojmi na špeciálny terč (na vzdialenosť 50 m).Na pokyn strelec zaháji streľbu na ktorú má 1 minútu. Na terč sa strieľa zľava do práva a až po zasiahnutí terča môže strelec strieľať na ďalší v poradí. Na zastavenie časomiery je potrebné vystrieľať aspoň 8 rán na terč(ak časomiera ešte plynie), ukončenie streľby skôr ako 1.min. pri neodstrieľaní terčov a zvyšných nábojov (špekulanti) sa hodnotí 0 bodmi. Po zasiahnutí všetkých terčov, alebo minutí všetkých nábojov sa čas zastavuje a hodnotí sa. Po 1 minútovom limite je strelec zastavený rozhodcom pokynom STOP a do hodnotenia sa zarátajú trafené terče . Kým v jednom boxe bude jeden strelec súťažiť, tak v druhom boxe sa bude ďalší strelec pripravovať na streľbu (až pri tejto príprave je možné nabíjať zbraň).

Za každý trafený terč* je bod.  Čas a body za trafené terče sa prerátajú a koeficient je výsledkom. Počas každej súťaže sa bude 3-krát strieľať a z troch výsledkov sa vyráta priemer, ten bude výsledkom.

Rozhodca si vyhradzuje právo vykázať strelca zo súťaže pod vplyvom alkoholu, alebo pod vplyvom iných omamných látok, alebo strelca porušujúceho pravidlá súťaže a bezpečný priebeh súťaže.

* po zasiahnutí terča, ktorý sa musí pretočiť aspoň raz okolo horizontálnej časti stojana a následnom odsúhlasení správneho zásahu rozhodcom slovom "Zásah" súťažiaci strieľa na ďalší terč v poradí. V prípade, že súťažiaci terč netrafí, alebo ho trafí, ale terč sa aspoň raz nepretočí okolo horizontálnej časti stojana, čo sa berie, akoby terč vôbec netrafil, rozhodca hlási "Netrafil" a strelec opakuje streľbu na ten istý terč dovtedy, kým ho správne netrafí. Až po správnom zásahu terča strelec pokračuje v streľbe na ďalší terč v poradí.