Ako získať členstvo

Ako získať členstvo 

Aby ste sa mohli stať členom SKS, tak vyplňte prihlášku, ktorú nájdete pod týmto oznamom a doručte nám ju riadne vyplnenú na našu adresu, alebo vyplnenú pošlite e-mailom. Adresa je uvedená v prihláške, alebo v kontaktoch na našej stránke.

Po odsúhlasení vašej žiadosti výborom a zaplatení členského príspevku 20€ osobne, alebo platbou na náš účet, sa stávate členom SKS.

Odporúčame dôkladne si prečítať stanovy a podmienky SKS klubu, kde sú uvedené aj benefity  SKS. 

klikni na žlté SKS 

Prijatie členov do klubu SKS podlieha schváleniu nadpolovičnej väčšiny výboru. Výbor každý mesiac schvaľuje prijatie členov a následne kontaktuje kandidátov o výsledku voľby.  


                                       kontaktný formulár                                                                                 

 tu nám zanechajte správu, ak by ste potrebovali niečo objasniť