Kontakt

                                                       STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY

                                                                                               so sídlom

                                                             Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá

                                                                                            IČO: 51472503

                                                                            IBAN: SK5283300000002801414835

                                                                                      skstrazky@gmail.com
                                                                                        +421 950 865 082