SkS BigGun


0. ročník SkS BigGun

VYHODNOTENIE 

galéria 


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Dátum konania : 30. október 2022 / nedeľa /prezentácia 8:00 do 8:30

Miesto konania : Šulerloch - Strelnica MAS

Usporiadateľ : Strelecký klub Strážky

Riaditeľ súťaže: Michal Bombuškár

Hlavný rozhodca: Maťo Janek

Predpis: Súťaží sa podľa týchto Propozícií

TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY V SÚŤAŽI : SkS BigGun

Disciplína: Gulovnica samonabíjacia: (odvodená od vojenských vzorov) s otvorenými mieridlami v kategórii STANDARD a s optickými zameriavačmi (puškohľad, kolimátor) v kategórii OPEN, okrem kalibru .22

Zbrane a strelivo: Vlastná zbraň aj strelivo, ak zbraň podlieha výnimke zo zákona, alebo má veľkokapacitný zásobník, (psychologický posudok zbrane kategórie A), bude táto skutočnosť pri prezentácii skontrolovaná! Súťažiaci ktorý dané podmienky nebude spĺňať, nebude k súťaži pripustený!

Štartovné: 10 € za štart ( v štartovnom zahrnuté občerstvenie )

Strelnica: Otvorená

Terče a vzdialenosť: Nekryté ležiaca figúra s kruhmi - REDUKOVANÝ, priemer desiatky je 50mm, vzdialenosť 50 m.

Príprava: maximálne 5 minút

Polohy a čas na streľbu: v sede bez opory 12 rán / 6 min.; v stoji 12 rán / 6 min.; v kľaku 12 rán / 6 min.

Kategórie: STANDARD (s pevnými mieridlami), OPEN (s optyckými zameriavačmi, puškohľad, kolimátor).

Hodnotenie SkS BigGun: Hodnotí sa 10 najlepších zásahov v každej polohe, o celkovom poradí rozhodne súčet všetkých položiek. Prvým trom bude udelená medaila a diplom v každej kategórii.

Počet súťažiacich v jednej smene bude určený po prezentácii. Po uplynutí času na prípravu bude povel: "12 rán za 6 minút vrátane nabíjania štart". Po uplynutí času bude povel "Streľbu zastaviť, zásobníky zo zbrane von, predložiť vybitú zbraň na kontrolu, zbraň odložiť!" "Terče!" Do nábojovej komory musí byť vsunutý terčík a záver musí ostať v zadnej polohe. Zbrane, ani jej časti, sa nesmie nikto dotknúť, pokiaľ bude obsluha pri terčoch a rozhodca nevydá príslušný pokyn.

Takto sa bude postupovať aj pred ďalšími položkami.

Pred opustením stanovišťa musí rozhodca na strelisku prekontrolovať zbrane a zásobníky, či sú spoľahlivo vybité. Až potom môže strelec zo stanovišťa odísť !!! Pohyb mimo palebnej čiary je možný len s viditeľne vybitou zbraňou, záver v zadnej polohe, zastávka v nábojovej komore bez zásobníka, alebo so zbraňou v púzdre! Nebudú tolerované žiadne porušenia všeobecných bezpečnostných predpisov, ich PORUŠENIE ZNAMENÁ OKAMŽITÚ DISKVALIFIKÁCIU !!! v celej súťaži.


kontakt na strelnicu

klikni na žlté tlačidlo