Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Náš klub sa chcel zaregistrovať ako poberateľ 2 % dane, no v súčasnej dobe sa nám to nepodarilo nakoľko jednou z podmienok je, že Občianke združenie musí pracovať viac ako jeden rok, čo náš klub nespĺňa.
Podarilo sa nám osloviť Občianske združenie Odborový zväz polície Stará Ľubovňa, ktoré je ochotné pre náš klub 2 % dane zbierať.

Kto by mál záujem darovať 2% dane, môže vypísať uvedené vyhlásenia a priložiť potvrdenie o zaplatení dane a priniesť ho na centrálu SKS, alebo ho zaslať poštou.

Pod textom je uverejnené VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a vzor POTVRDENIA o zaplatení daní z príjmov, ktoré si vyžiadajte od svojho zamestnávateľa(zamestnávateľ ho vyplňuje).

         Na centrále SKS Vám vieme s výpisom tlačiva (vyhlásenia) pomôcť a aj odnesieme tlačivá na daňový úrad. Dôležité je doniesť to potvrdenie od zamestnávateľa.

                      

V prípade že si vyplnené VYHLÁSENIE a POTVRDENIE odnesiete sami na daňový úrad, je nutné aby ste nám doručili prefotené VYHLÁSENIE. Aby sme si vedeli vyžiadať presnú sumu od OZ Odborový zväz polície Stará Ľubovňa.
 SKS Vám vopred ďakuje za Vaše príspevky.  

tlačivo na stiahnutie tu:


vzor

 POTVRDENIA o zaplatení daní z príjmov