Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Dobrovoľný 2% príspevok pre SKS.

Kto by mál záujem darovať 2% dane pre SKS, tak potrebné tlačivo  je tu:  

SKS Vám vopred ďakuje za Vaše príspevky.