MaO SkS 2020


Celkové výsledky 


výsledky jednotlivých kôl 


1.kolo-21.6.2020


2.kolo- 5.7.2020


3.kolo-30.8.2020


4.kolo-20.9.2020


  5.kolo- 4.10.2020


MaO SkS  pravidlá 2020 

Súťaž organizuje SkS v spolupráci so ŠPORT SKEET Miková.  

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť aj strelci bez zbrojného preukazu. Za rok bude vyhlásených 5-8 kôl na externej strelnici Miková (začiatok o 9:00 hod.). Klasifikovaní do celkového vyhodnotenia budú len strelci, ktorí budú mať odstrieľané aspoň 3 kolá. Do hodnotenia sa budú zarátavať 3 najlepšie nastrieľané kolá.  

Vyhodnocovať sa budú 3 kategórie: muži, ženy, juniori a bude aj jedna špeciálna cena "presný a rýchly". Okrem odmenených víťazov budú vecne obdarovaný aj strelci, ktorí sa klasifikujú.   

Povolené sú všetky jednoranové, opakovacie a poloautomatické malokalibrovky v kalibri 22LR. Povolená je ľubovoľná podpora predpažbia. Pätka pažby môže byť podopieraná len strelcovým telom(rukou, ramenom) a nesmie sa žiadnym bodom dotýkať podložky. Povolené sú kompenzátory, remene a všetky druhy pažieb. Optické zameriavače sú povolené všetky. Zakázané sú len laserové zameriavače. Zbraň a strelivo vlastné. Pre členov SKS bez vlastnej zbrane máme k dispozícií klubovú terčovnicu (strelivo si každý zabezpečuje sám). 

Po registrácií  bude strelcovi pridelené štartovné číslo. Strieľanie bude vykonávané z dvoch boxov v polohe ľah v limite 1 min. s 10 nábojmi na špeciálny terč (na vzdialenosť 50 m).Na pokyn strelec zaháji streľbu na ktorú má 1 minútu. Na terč sa strieľa zľava do práva a až po zasiahnutí terča môže strelec strieľať na ďalší v poradí. Na zastavenie časomiery je potrebné vystrieľať aspoň 8 rán na terč (ak časomiera ešte plynie), ukončenie streľby skôr ako 1.min. pri neodstrieľaní terčov a zvyšných nábojov (špekulanti) sa hodnotí 0 bodmi. Po zasiahnutí všetkých terčov, alebo minutí všetkých nábojov sa čas zastavuje a hodnotí sa. Po uplynutí 1 min. zvukový signál (pípnutie) oznámi ukončenie streľby a do hodnotenia sa zarátajú trafené terče . Kým v jednom boxe bude jeden strelec súťažiť, tak v druhom boxe sa bude ďalší strelec pripravovať na streľbu (až pri tejto príprave je možné nabíjať zbraň). 

Kontrola nástrelu: Keďže sa bude strieľať na otvorenej strelnici, tak na začiatku každej súťaže (pred prvým kolom ) je povolené vystreliť 3 kontrolné výstrely v limite do 1 min. na pripravený papierový terč.  

Za každý trafený terč* sú (podľa veľkosti trafených terčíkov) prideľované body. Čas a body za trafené terče sa prerátajú a koeficient je výsledkom. Počas každej súťaže sa bude 3-krát strieľať a z troch výsledkov sa vyráta priemer, ten bude výsledkom daného kola.

Rozhodca si vyhradzuje právo vykázať strelca zo súťaže pod vplyvom alkoholu, alebo pod vplyvom iných omamných látok, alebo strelca porušujúceho pravidlá súťaže a bezpečný priebeh súťaže.

* po zasiahnutí terča, ktorý sa musí pretočiť aspoň raz okolo horizontálnej časti stojana a následnom odsúhlasení správneho zásahu rozhodcom slovom "Zásah" súťažiaci strieľa na ďalší terč v poradí. V prípade, že súťažiaci terč netrafí, alebo ho trafí, ale terč sa aspoň raz nepretočí okolo horizontálnej časti stojana, čo sa berie, akoby terč vôbec netrafil, rozhodca hlási "Netrafil" a strelec opakuje streľbu na ten istý terč dovtedy, kým ho správne netrafí. Až po správnom zásahu terča strelec pokračuje v streľbe na ďalší terč v poradí.