M400 2018

                        Celkové vyhodnotenie M400

strelci za SKS:

Marcel Tobis:        1085 bod.       22 miesto  

Kamil Podolský:    1011 bod.       26 miesto 

členovia SKS strieľajúci sami za seba:

Ľubomír Tomaľa:  1170 bod.         9 miesto

Adam Tomaľa:        1151 bod.         15 miesto

Peter Labus:            1147 bod.        16 miesto