Vyhodnotenie MaO 2019

09.02.2020

Minulý rok sme v klube spustili projekt ligy malej odstreľovačky- MaO. Vyhlásených bolo 10 kôl, počas ktorých sa strieľalo na špeciálny terč v časovom limite. Boli vyhlásené kategórie muži, ženy a juniori a bola aj jedna špeciálna cena o najpresnejšieho a najrýchlejšieho strelca. Túto súťaž si prišlo vyskúšať 77 strelcov. Strelci boli hlavne z nášho regiónu, ale súťaž si prišli vyskúšať strelci z Liptova, Poľska, Čiech a dokonca aj jedna strelkyňa z Havaja. Aby sa strelec mohol klasifikovať, tak musel sa zúčastniť min. 5 kôl. Túto podmienku splnilo 26 strelcov.

V spolupráci s Mestom Spišská Belá sme 9.2.2020 urobili slávnostné vyhodnotenie v zasadačke Mesta za účasti primátora Sp. Belej Jozefa Kunu. Okrem vyhodnotenia klasifikovaných prebiehala aj diskusia o chýbajúcej strelnici v našom regióne, keďže strelnica Majer ktorú sme doteraz využívali vyhorela.

Vyhodnotenie MaO

Kat.muži:   1. Rastislav Sirotiak

                 2. Marcel Tobis

                 3. Ľubomír Dobrík


Kat.ženy:   1. ing.Eva Tobisová

                 2. Martinka Podolská

                 3. RNDr. Silvia Hyblerová, PhD.


Kat.juniori: 1. Alžbetka Tobisová

                  2. Veronika Tobisová

                  3. Nikolas Podolský


Špeciálna cena: Dominik Reznický/ 8 výstrelov- 8 zásahov za 31sec.


Tento rok nemáme možnosť strieľať na domácej pôde, ale súťaž chceme udržať. Ako dočasné riešenie by sme skúsili strelnicu na Liptove Miková. Veríme že aj naďalej si táto súťaž nájde svojich priaznivcov, ktorí aj napriek väčšej vzdialenosti prídu na Mikovú a zasúťažia si s nami. Dvere sú otvorené všetkým , pridajte sa k nám.

Ďakujeme všetkým ktorí nám počas tejto súťaže pomáhali, aj vďaka nim sa táto súťaž mohla v takejto forme uskutočniť. Veľké vďaka pre: Mariána Šucha Bc., Mudr. Mariána Šucha, Jaroslava Matláka, Petra Labusa, Mareka Rázgu s rodinou, Stanislava Bekeša a Mestu Spišská Belá.Foto galéria


článok o súťaži MaO na stránke Mesta Sp. Belá 

klikni na žlté tlačítko