ŠPECIÁLNY ŽANDÁRSKY TROJBOJ

18.10.2019

Dňa 18.10.2019 sme sa na pozvanie Výboru Streleckého klubu polície v Kežmarku, zúčastnili streleckej súťaže "ŠPECIÁLNY ŽANDÁRSKY TROJBOJ".  Súťažilo 29 strelcov (21 mužov a 8 žien) z radov policajného zboru v Kežmarku. Náš SkS reprezentovali Marcel Tobis (za výbor SkS) a Eva Tobisová (náhrada za Martinku Podolskú za výbor SkS, ktorá sa nemohla zúčastniť). Strieľalo  sa z pištole 9mm + malokalibrovka + samopal 58. Marcel Tobis sa umiestnil na 5 mieste v kat. muži a Eva Tobisová vo svojej kat. skončila na 4 mieste.

Ďakujeme Výboru SKP v Kežmarku za zorganizovanie peknej súťaže, vo výbornej atmosfére, na ktorej sme sa radi zúčastnili.