Strelecký krúžok 2022/2023

Strelecký krúžok 2022/2023

žiaci/strelci 


súťaž v streľbe zo vzduchovky 

Dňa 19.5.2023 sa v telocvični školy na Štefánikovej uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchovky na 15m. Súťažilo sa v ľahu a to v dvoch kategóriách z optickými mieridlami a s klasickými mieridlami. Úlohou súťaže bolo preverenie streleckej pripravenosti žiakov streleckého krúžku z centra voľného času na ďalšie súťaže ale aj zistiť kto sa stane najlepším strelcom v školskom roku 2022/2023. Zúčastnilo sa 10 strelcov pod dohľadom trénera CVC Kamila Podolského. Výhercami prvej kategórii optické mieridlá na 1.Dávid Ryan Hatala 2. Tomáš Andráš 3. Daniel Rušin. V druhej kategórii klasické mieridla sa výhercami stali 1.Alex Blažkovič 2. Pavel Kravárik 3.Nikolas Málik. Na celú súťaž dohliadala rozhodkyňa Martina Podolská z streleckého klubu Strážky. Súťažiaci boli za svoju snahu odmenení diplomy medailami a pohármi ktoré do súťaže venovali Mesto Spišská Belá a Strelecký klub Strážky.