M 400 2023

M 400 2023

Vložte svoj text

Podtatranská malorážková liga M400

/verejný strelecký pretek v malokalibrovom štvorboji M400/

Ročník 2023 – 1. kolo

Usporiadateľ: Strelecký klub Strážky

Miesto konania: Krytá strelnica vo Svite

Termín konania: 4.6.2023 /nedeľa/

Začiatok súťaže: 8.00 hod.

Prezentácia strelcov: od 7.45 hod.

Poplatok: 10 eur

Súťaže sa môžu zúčastniť držitelia zbrojného preukazu s vlastnou malokalibrovkou, nie je podmienka, že musia byť členom OPK.

Podmienky súťaže:

• Terč pevný na vzdialenosť 50 m

• Každá položka má 10 výstrelov, okrem líšky, tam je možné použiť 3 nástrelné rany

• Časový limit 6 minút

• Mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia

• Zbraň malokalibrovka + vlastné strelivo

Strieľajú sa tieto položky, v tomto poradí a v týchto polohách:

1. Líška sediaca redukovaná – poloha v ľahu bez opory

2. Srnec redukovaný – poloha v stoji s oporou o pevnú tyč

3. Kamzík redukovaný – poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč

4. Diviak redukovaný – poloha v stoji bez opory

Keďže ide o streleckú súťaž M400, je potrebné dodržať ustanovenia článkov 14 a 19 Streleckého poriadku Slovenskej poľovníckej komory /je prístupný na www.polovnickakomora.sk/ , hlavne čo sa týka výstroje, zbraní a streliva.

Neakceptujeme rôzne nedovolené vypchávky a spevňujúce konštrukcie v kabátoch a vestách!!! Pri zistení používania nedovolených doplnkov bude strelec diskvalifikovaný.

Hodnotenie zásahov sa riadi článkom 15 Streleckého poriadku.

Hodnotí sa súčet všetkých 4 druhov terčov /maximálny možný počet je 400 bodov/. Určenie víťaza daného kola a poradie strelcov sa určí podľa článku 10 Streleckého poriadku.

V rámci ročníka Podtatranskej malorážkovej ligy M400 sa sčítajú strelcom 3 najlepšie celkové výsledky a vyhlási sa víťaz ročníka, ktorý dostane putovný pohár a cenu. Ocenení budú aj ďalší 4 víťazi s najlepšími výsledkami. Aby bol súťažiaci hodnotený v rámci ročníka, musí sa zúčastniť minimálne 3 kôl, ktoré sa budú konať počas celého roka 2023.

Vypracoval: Zuzana Ilášová (prípadné otázky môžete volať na číslo 0905 700626)