Strelecký krúžok 2021/2022

Strelecký krúžok 2021/2022


CVČ sútaž 

Centrum voľného času v spolupráci z Streleckým klubom Strážky usporiadali dňa 4.3.2022 streleckú súťaž v telocvični na Štefánikovej škole. Strieľalo sa zo vzduchovej pušky Slávia 631 v dvoch kategóriách, streľba z ľahu z oporou na 15m a streľba zo stoja na 15m. Táto súťaž boa určená pre strelcov zo streleckého krúžku z CVČ aby preverila ich streleckú prípravu na ďalšie súťaže a vzbudila súťaživého ducha pre tento druh streleckého športu. Súťaž prebehla pod dohľadom vychovávateľky streleckého krúžku CVČ Martini Podolskej, certifikovaného rozhodcu a trénera Ľuba Tomaľu zo Streleckého klubu Strážky . Dohromady sa zúčastnilo 13 žiakov z krúžku kde v kategórii streľba zo stoja sa zúčastnili- 1.miesto Nikolas Málik, 2.miesto Alex Blažkovič, 3.miesto Ján Gnebus, 4.miesto Pavel Kravárik. Streľba z ľahu sa zúčastnili 1.miesto Matej Baran, 2.miesto Lucas Matico, 3.miest Jaroslav Ružbaský, 4.miesto Maroš Ružbaský, 5.miest Valéria Sebešová, 6.miesto Šimon Gnebus, 7.miesto Dávid Ryan Hatal, 8.miesto Bruno Kniha, 9.miesto Pavol Sebeš. Poďakovanie patrí zúčastnením ale aj Mestu Spišská Belá ktorá darovala veľké trofeje poháre pre kategóriu streľba zo stoja ale aj Streleckému klubu Strážky za organizáciu preteku darovanie malých trofeji pohárov a medaily. Za streleckú prípravu deti zodpovedal tréner a predseda SKS Kamil Podolský.