Úspechy strelcov SkS

Verejné súťaže.

strelci reprezentujúci SkS

Marcel Tobis

1.miesto muži

MaO

1.kolo 2023 

Eva Tobisová

1.miesto ženy

MaO

1.kolo 2023

Jozef Bižák

1.miesto

M400

1.kolo 2023 

Peter Labus

2.miesto

M400

1.kolo 2023 

Peter Labus

1.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

2.kolo OPEN 2023

Lukáš Hlavatý

2.miesto 

1. ročník SkS BigGun

2.kolo OPEN 2023

Michal Bombuškár

2.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

2.kolo OPEN 2023

Ladislav Pohorelský

3.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

2.kolo OPEN 2023

Peter Labus

1.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

1.kolo OPEN 2023

Lukáš Hlavatý

2.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

1.kolo OPEN 2023

Tomáš Sudor

3.miesto 

1. ročník SkS BigGun 

1.kolo OPEN 2023

Ľubomír Tomaľa

1.miesto

0. ročník SkS BigGun

STANDARD 2022

Vladimír Iláš

2.miesto

0. ročník SkS BigGun

STANDARD 2022

Michal Bombuškár

1.miesto

0. ročník SkS BigGun

OPEN 2022

Peter Labus

2.miesto

0. ročník SkS BigGun

OPEN 2022

Róbert Tropp

3.miesto

0. ročník SkS BigGun

OPEN 2022

Ľubomír Tomaľa

2.miesto

M400

liga 2022

Marcel Tobis

2.miesto muži

MaO

liga 2022

Peter Labus

3.miesto muži

MaO

liga 2022

Gabriela Labusová

1.miesto ženy

MaO

liga 2022

Vladimíra Rázgová Mgr.

2.miesto ženy

MaO

liga 2022

Ing. Eva Tobisová

3.miesto ženy

MaO

liga 2022

Nikolka Labusová

1.miesto juniori

MaO

liga 2022

Nikolas Podolský

2.miesto juniori

MaO

liga 2022

Paľko Kravárik

3.miesto juniori

MaO

liga 2022

Peter Labus

1.miesto muži

MaO

liga 2020

Marcel Tobis

2.miesto muži

MaO

liga 2020

Rastislav Sirotiak

3.miesto muži

MaO

liga 2020

Gabriela Labusová

2.miesto ženy

MaO

liga 2020

Ing. Eva Tobisová

3.miesto ženy

MaO

liga 2020

Nikolka Labusová

1.miesto juniori

MaO

liga 2020

Alžbetka Tobisová

2.miesto juniori

MaO

liga 2020

Veronika Tobisová

3.miesto juniori

MaO

liga 2020

Peter Labus

1.miesto muži

MAO - Cena Liptova 2020 

liga 2020

Rastislav Sirotiak

3.miesto muži

MAO - Cena Liptova 2020

liga 2020

Gabriela Labusová

2.miesto ženy

MAO - Cena Liptova 2020

liga 2020

Nikolka Labusová

1.miesto juniori

MAO - Cena Liptova 2020

liga 2020

Rastislav Sirotiak

1.miesto muži

MaO

liga 2019

Marcel Tobis

2.miesto muži

MaO

liga 2019

Ľubomír Dobrík

3.miesto muži

MaO

liga 2019

Ing. Eva Tobisová

1.miesto ženy

MaO

liga 2019

Martinka Podolská

2.miesto ženy

MaO

liga 2019

RNDr. Silvia Hyblerová, PhD.

3.miesto ženy

MaO

liga 2019

Alžbetka Tobisová

1.miesto juniori

MaO

liga 2019

Veronika Tobisová

2.miesto juniori

MaO

liga 2019

Nikolas Podolský

3.miesto juniori

MaO 

liga 2019

Ľubomír Tomaľa

2.miesto

M400

liga 2019

Marcel Tobis

1.miesto muži

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

22.9.2019

Ing. Eva Tobisová

1.miesto ženy

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

22.9.2019

Betka Tobisová

1.miesto juniori

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

22.9.2019

Nikolka Labusová

2.miesto juniori

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

22.9.2019

Nikolas Podolský 

2.miesto

TOYOTA OFF-ROAD DAY

21.9.2019

Marcel Tobis

2.miesto muži

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

11.8.2019

Ing. Eva Tobisová

1.miesto ženy

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

11.8.2019

Gabriela Labusová

2.miesto ženy

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

11.8.2019


Nikolka Labusová

1.miesto juniori

verejné preteky z malokalibrovky MIKOVÁ

11.8.2019

Ing. Eva Tobisová

1.miesto ženy

verejné preteky z ľubovoľnej malokalibrovky MIKOVÁ

23.6.2019  


Peter Labus
3.miesto muži

verejné preteky z ľubovoľnej malokalibrovky MIKOVÁ

23.6.2019 


Ľudovít Scholtz
3.miesto muži

ŠPECIÁLNY ŽANDÁRSKY PARKÚR
6.4.2018Interné súťaže SkS.

galéria víťazov-členovia SkS


Peter Labus

1.miesto muži

jesenný kanec

13.10.2019

Ľubomír Tomaľa

2.miesto muži

jesenný kanec

13.10.2019

Ing.Eva Tobisová

1.miesto ženy

jesenný kanec

13.10.2019

Daniela Kruliacová

2.miesto ženy

jesenný kanec

13.10.2019

Dominika Jaroňová

3.miesto ženy

jesenný kanec

13.10.2019

Nikolas Podolský

1.miesto juniori

jesenný kanec

13.10.2019

Jakub Bachleda

3.miesto juniori

jesenný kanec

13.10.2019

Štefan Merčak 

1.miesto muži

jarný parkúr

26.5.2019

Michal Gonda 

2.miesto muži

jarný parkúr

26.5.2019

Ľudovít Scholtz 

3.miesto muži

jarný parkúr

26.5.2019

Gabriela Labusová

1.miesto ženy

jarný parkúr

26.5.2019

Ing.Eva Tobisová

2.miesto ženy

jarný parkúr

26.5.2019

Martinka Podolská

3.miesto ženy

jarný parkúr

26.5.2019

Jakub Bachleda

1.miesto juniori

jarný parkúr

26.5.2019

Nikolka Labusová

2.miesto juniori

jarný parkúr

26.5.2019

Veronika Tobisová

3.miesto juniori

jarný parkúr

26.5.2019

Ľubomír Tomaľa

1.miesto muži

jesenný kanec

18.11.2018

Peter Labus

2.miesto muži

jesenný kanec

18.11.2018

Ing.Stanislav Mačor

3.miesto muži

jesenný kanec

18.11.2018

Ing.Eva Tobisová

1.miesto ženy

jesenný kanec

18.11.2018

Ing.Gabriela Mačorová

2.miesto ženy

jesenný kanec

18.11.2018

Martinka Podolská

3.miesto ženy

jesenný kanec

18.11.2018

Nikolas Podolský

1.miesto juniori-chlapci

jesenný kanec

18.11.2018

Simon Matlák

2.miesto juniori-chlapci

jesenný kanec

18.11.2018

Nikolka Labusová

1.miesto juniori-dievčatá

jesenný kanec

18.11.2018

Alžbetka Tobisová

2.miesto juniori-dievčatá

jesenný kanec

18.11.2018

Veronika Tobisová

3.miesto juniori-dievčatá

jesenný kanec

18.11.2018