M400 2020


Členovia SKS strieľajúci v tejto súťaži:

Ľubomír Tomaľa
Stanislav Bekeš
Adam Tomaľa
Peter Labus
Rastislav Sirotiak
Marcel Tobis
Eva Tobisová
Jaroslav Petras
Mária Gablerová

Výsledky: