M400 2020


Členovia SKS strieľajúci v tejto súťaži:

Ľubomír Tomaľa
Stanislav Bekeš
Adam Tomaľa
Peter Labus
Rastislav Sirotiak
Marcel Tobis
Eva Tobisová
Jaroslav Petras
Mária Gablerová 
Ján Plučinský
Gabika Labusová

Dobrík Ľubomír

Macko Matúš

Marián Šuch

Výsledky: