Členovia

ČlenoviaKamil  Podolský

VIP predseda

tréner 

001

Ľudovít Scholtz

VIP podpredseda

tréner 

002

Martinka Podolská

VIP hospodár

tréner 

003

Marcel Tobis

VIP člen výboru

tréner 

004

Ľubomír Tomaľa

VIP člen výboru

tréner

005

Jaroslav Dravecky

VIP člen

006

 Anton MIŠTÍK 

VIP člen

007

Mgr. Martin Valkovič, PhD.

VIP člen

008

Denisa Štelmachová

VIP člen

009

Vladimíra Rázgová Mgr. 

VIP člen

tréner

010

Marek Rázga

VIP člen

011

Patrik Rázga

VIP člen

012

Ján Kanitra

VIP člen

013

Milan Kušnirak

VIP člen

tréner

014

Ján Tahovský

VIP člen

015

Michal Pitoňák

VIP člen

016

Amália Sholtzová

člen

017

Martin Scholtz

VIP člen

018

Ing.Stanislav Mačor

VIP člen

019

Ing.Gabriela Mačorová

člen

020

Veronika Tobisová

člen

021

Ing.Eva Tobisová

člen

022

Alžbeta Tobisová

člen

023

Nikolas Podolský

člen

024

Jaroslav Matlák

člen

025

Pavol Sebeš

člen

026

Pavol Takáč

člen

027

Jaroslav Krišanda

člen

028

Iveta Krišandová

člen

029

Anton Tomlan Bc.

člen

030

Peter Labus

VIP člen

tréner 

031

Ing. Stanislav Halčin

VIP člen

032

Patrík Kapolka

člen

033

Marek Džadoň

člen

034

Mário Zastko

VIP člen

035

Dávid Korúb

člen

036

Ing. Ján Michlík

člen

037

Marián Kovalčík

člen

038

Marek Hovančík

člen

039

Ing. Zuzana Ilášová

člen

040

Michal Gonda 

člen 

041

Adam Tomaľa

člen

042

 Jaroslav Petras Bc.

VIP člen

043

Dominik Reznický

člen

044

Róbert Tropp

VIP člen 

045

Miroslav Muška

člen

046

Miroslav Pacanovský

člen

047

Michal Michalík

člen

048

Ing. Gabriel Majlender

člen

049

Mudr. Marián Šuch

VIP člen

050

Marián Šuch Bc. 

člen

051

Martin Hudák

VIP člen

052

Leo Podolský

člen

053

Ing, Marcel Kubica

člen

054

Simon Matlák

člen

055

Ing.Klaudia Matláková

člen

056

Ing.Marián Tropp

člen

057

Radka Krišandová Bc. 

člen

058

Ing. Lukáš Hlavatý

člen

059

Peter Fudaly

člen

060

Tomáš Fudaly

člen

061

Milan Vdovjak

člen

062

Dominika Gulašiová, Mgr

člen

063

Andrea Regecová

člen

064

Tomáš Regec

člen

065

Dominika Jaroňová

VIP člen

066

Jarmila Kuzmiaková, Mgr

člen

067

Mária Gablerová

VIP člen

068

Peter Hudák

VIP člen

69

Budzák Slavomír

člen

070

Ing. Peter Syn

člen

071

Ing. Rastislav Hukel

člen

072

Dominika Scholtz

člen

073

Michal Palušák

člen

074

Michal Palušák, Bc.

člen

075

Ing. Silvia Nemcová

člen

076

Ing. Ján Gallik

VIP člen

077

Marek Tremba

VIP člen

078

Gabriela Labusová

člen

079

Nikola Labusová

člen

080

Ján Bachleda

člen

081

Jakub Bachleda

člen

082

Daniel Kubic

člen

083

Slavomír Halčin

člen

084

Ján Plučinský

člen

085

Anton Nálepka

člen

086

Jozef Chovanec, Dip. Mgmt

člen

087

Michal Tahovský

člen

088

Ľubomír Almáši

člen

089

Michaela Smolenová

VIP člen

090

Michal Smolen

VIP člen

091

Rastislav Sirotiak

člen

092

Milan Halčin

člen

093

Štefan Merčák

člen

094

Ján Horváth

člen

095

Ing. Martin Horváth

člen

096

Peter Seman

člen

097

Stanislav Bekeš

člen

098

Pavel Kravárik

člen

099

Ing. Pavel Kravárik

VIP člen

100

RNDr. Silvia Hyblerová, PhD.

člen

101 

Ľubomír Dobrík

člen

102

Daniela Kruliacová

člen

103 

Karin Kovalčíková

člen

104

Michal Bombuškár

VIP člen

105

Katka Petrášová

člen

106

Matúš Macko

člen

107

Radoslav Čukan

člen

108

Štefan Revaj

člen

109

Ladislav Pohorelský

člen

110

Ing.Daniel Novák

člen

111

Ing.Martin Petras

člen

112

Kristína Regecová

člen

113

Vladimír Stempak

člen

114

Ing.Ján Vencel

člen

115

Matej Kováč

člen

116

Rastislav Kušion

člen

117

Peter Chamilla

člen

118

Verner Regec

člen

119

Ján Pastuszek Mgr.

člen

120

Ing. Pavol Kopecký

člen

121

Ing. Roman Vavrek

člen

122

Zdenko Vanc Bc.

člen

123

Vladimír Baram

člen

124

Juraj Bolcár

člen

125

Vladimír Jezerčák

člen

126

Tomáš Sudor

člen

127

Branislav Senderák

člen

128

Miroslav Havran

člen

129

Viktor Gurčík

člen

130