Členovia

ČlenoviaKamil  Podolský

VIP predseda

tréner 

001

Ľudovít Scholtz

VIP podpredseda

tréner 

002

Martinka Podolská

VIP hospodár

tréner 

003

Marcel Tobis

VIP člen výboru

tréner 

004

Ľubomír Tomaľa

VIP člen výboru

tréner

005

Jaroslav Dravecky

VIP člen

006

 Anton MIŠTÍK 

VIP člen

007

Mgr. Martin Valkovič, PhD.

VIP člen

008

Denisa Štelmachová

VIP člen

009

Vladimíra Rázgová Mgr. 

VIP člen

tréner

010

Marek Rázga

VIP člen

011

Patrik Rázga

VIP člen

012

Ján Kanitra

VIP člen

013

Milan Kušnirak

VIP člen

tréner

014

Ján Tahovský

VIP člen

015

Michal Pitoňák

VIP člen

016

Amália Sholtzová

člen

017

Martin Scholtz

VIP člen

018

Ing.Stanislav Mačor

VIP člen

019

Ing.Gabriela Mačorová

člen

020

Veronika Tobisová

člen

021

Ing.Eva Tobisová

člen

022

Alžbeta Tobisová

člen

023

Nikolas Podolský

člen

024

Jaroslav Matlák

člen

025

Pavol Sebeš

člen

026

Pavol Takáč

člen

027

Jaroslav Krišanda

člen

028

Iveta Krišandová

člen

029

Anton Tomlan Bc.

člen

030

Peter Labus

VIP člen

tréner 

031

Ing. Stanislav Halčin

VIP člen

032

Patrík Kapolka

člen

033

Marek Džadoň

člen

034

Mário Zastko

VIP člen

035

Dávid Korúb

člen

036

Ing. Ján Michlík

člen

037

Marián Kovalčík

člen

038

Marek Hovančík

člen

039

Ing. Vojtech Hukel

člen

040

Michal Gonda 

člen 

041

Adam Tomaľa

člen

042

Jaroslav Petras

člen

043

Dominik Reznický

člen

044

Róbert Tropp

VIP člen 

045

Miroslav Muška

člen

046

Miroslav Pacanovský

člen

047

Michal Michalík

člen

048

Ing. Gabriel Majlender

člen

049

Mudr. Marián Šuch

VIP člen

050

Bc. Marián Šuch

člen

051

Martin Hudák

VIP člen

052

Leo Podolský

člen

053

Ing, Marcel Kubica

člen

054

Simon Matlák

člen

055

Ing.Klaudia Matláková

člen

056

Ing.Marián Tropp

člen

057

Martina Krišandová

člen

058

Ing. Lukáš Hlavatý

člen

059

Stanislav Kobylarczyk

čestný člen

060

Ryszard Hornik

čestný člen

061

Milan Vdovjak

člen

062

Dominika Gulašiová, Mgr

člen

063

Andrea Regecová

člen

064

Tomáš Regec

člen

065

Dominika Jaroňová

VIP člen

066

Jarmila Kuzmiaková, Mgr

člen

067

A

člen

068

Peter Hudák

VIP člen

69

Budzák Slavomír

člen

070

Ing. Peter Syn

člen

071

Ing. Rastislav Hukel

člen

072

Dominika Scholtz

člen

073

Michal Palušák

člen

074

Michal Palušák, Bc.

člen

075

Ing. Silvia Nemcová

člen

076

Ing. Ján Gallik

VIP člen

077

Marek Tremba

VIP člen

078

Gabriela Labusová

člen

079

Nikola Labusová

člen

080

Ján Bachleda

člen

081

Jakub Bachleda

člen

082

Daniel Kubic

člen

083

Slavomír Halčin

člen

084

Ján Plučinský

člen

085

Anton Nálepka

člen

086

Jozef Chovanec, Dip. Mgmt

člen

087

Michal Tahovský

člen

088

Ľubomír Almáši

člen

089

Michaela Smolenová

VIP člen

090

Michal Smolen

VIP člen

091

A

člen

092

Milan Halčin

člen

093

Štefan Merčák

člen

094

Ján Horváth

člen

095

Ing. Martin Horváth

člen

096

Peter Seman

člen

097

Stanislav Bekeš

člen

098

Pavel Kravárik

člen

099

Ing. Pavel Kravárik

VIP člen

100

RNDr. Silvia Mudrončeková, PhD.

člen

101