Členovia

ČlenoviaKamil  Podolský

predseda

001

Ľudovít Scholtz

 pokladník

002

Martinka Podolská

člen výboru

003

Marcel Tobis

podpredseda

004

Ľubomír Tomaľa

 člen výboru

005

Jaroslav Dravecky

člen

006

 Anton MIŠTÍK 

člen

007

Mgr. Martin Valkovič, PhD.

člen

008

Denisa Štelmachová

člen

009

Vladimíra Rázgová Mgr. 

člen

010

Marek Rázga

člen

011

Patrik Rázga

člen

012

Ján Kanitra

člen

013

Milan Kušnirak

člen

014

Ján Tahovský

člen

015

Michal Pitoňák

člen

016

Amália Sholtzová

člen

017

Martin Scholtz

člen

018

Ing.Stanislav Mačor

člen

019

Ing.Gabriela Mačorová

člen

020

Veronika Tobisová

člen

021

Ing.Eva Tobisová

člen

022

Alžbeta Tobisová

člen

023

Nikolas Podolský

člen

024

Jaroslav Matlák

člen

025

Pavol Sebeš

člen

026

Pavol Takáč

člen

027

Jaroslav Krišanda

člen

028

Iveta Krišandová

člen

029

Anton Tomlan Bc.

člen

030

Peter Labus

člen

031

Ing. Stanislav Halčin

člen

032

Patrík Kapolka

člen

033

Marek Džadoň

člen

034

Mário Zastko

člen

035

Dávid Korúb

člen

036

Ing. Ján Michlík

člen

037

Marián Kovalčík

člen

038

Marek Hovančík

člen

039

Ing. Zuzana Ilášová

hospodárka

040

Michal Gonda 

člen 

041

Adam Tomaľa

člen

042

 Jaroslav Petras Bc.

člen

043

Dominik Reznický

člen

044

Róbert Tropp

člen 

045

Miroslav Muška

člen

046

Miroslav Pacanovský

člen

047

Michal Michalík

člen

048

Ing. Gabriel Majlender

člen

049

Mudr. Marián Šuch

člen

050

Marián Šuch Bc. 

člen

051

Martin Hudák

čestný člen

052

Leo Podolský

člen

053

Ing, Marcel Kubica

člen

054

Simon Matlák

člen

055

Ing.Klaudia Matláková

člen

056

Ing.Marián Tropp

člen

057

Radka Krišandová Bc. 

člen

058

Ing. Lukáš Hlavatý

člen

059

Peter Fudaly

člen

060

Tomáš Fudaly

člen

061

Milan Vdovjak

člen

062

Dominika Gulašiová, Mgr

člen

063

Andrea Regecová

člen

064

Tomáš Regec

člen

065

Dominika Jaroňová

člen

066

Jarmila Kuzmiaková, Mgr

člen

067

Mária Gablerová

člen

068

Peter Hudák

člen

69

Budzák Slavomír

člen

070

Ing. Peter Syn

člen

071

Ing. Rastislav Hukel

člen

072

Dominika Scholtz

člen

073

Michal Palušák

člen

074

Michal Palušák, Bc.

člen

075

Ing. Silvia Nemcová

člen

076

Ing. Ján Gallik

člen

077

Marek Tremba

člen

078

Gabriela Labusová

člen

079

Nikola Labusová

člen

080

Ján Bachleda

člen

081

Jakub Bachleda

člen

082

Daniel Kubic

člen

083

Slavomír Halčin

člen

084

Ján Plučinský

člen

085

Anton Nálepka

člen

086

Vladimír Iláš

člen

087

Michal Tahovský

člen

088

Ľubomír Almáši

člen

089

Michaela Smolenová

člen

090

Michal Smolen

člen

091

Rastislav Sirotiak

člen

092

Milan Halčin

člen

093

Štefan Merčák

člen

094

Ján Horváth

člen

095

Ing. Martin Horváth

člen

096

Peter Seman

člen

097

Stanislav Bekeš

člen

098

Pavel Kravárik

člen

099

Ing. Pavel Kravárik

člen

100

RNDr. Silvia Hyblerová, PhD.

člen

101 

Ľubomír Dobrík

člen

102

Daniela Kruliacová

člen

103 

Karin Kovalčíková

člen

104

Michal Bombuškár

člen

105

Matúš Mačák, Bc.

člen

106

Matúš Macko

člen

107

Alex Blažkovič

člen

108

Štefan Revaj

člen

109

Ladislav Pohorelský

člen výboru

110

Ing.Daniel Novák

člen

111

Ing.Martin Petras

člen

112

Kristína Regecová

člen

113

Vladimír Stempak

člen

114

Ing.Ján Vencel

člen

115

Matej Kováč

člen

116

Rastislav Kušion

člen

117

Peter Chamilla

člen

118

Verner Regec

člen

119

Ján Pastuszek Mgr.

člen

120

Ing. Pavol Kopecký

člen

121

Ing. Roman Vavrek

člen

122

Zdenko Vanc Bc.

člen

123

Vladimír Baran

člen

124

Juraj Bolcár

člen

125

Vladimír Jezerčák

člen

126

Tomáš Sudor

člen

127

Branislav Senderák

člen

128

Miroslav Havran

člen

129

Viktor Gurčík

člen

130

Ing. Peter Harabin

člen

131

Erik Garstka

člen

132

Štefan Mačičák

člen

133

Michal Česelka

člen

134

Pavol Bendík

člen

135

Tomáš Majerčák

člen

136

Marián Ježík

člen

137

Ján Hlavatý

člen

138

Stanislav Kovalčík

člen

139

Róbert Čikovský

člen

140

Gabriella Tropp Kovacs

člen

141

Adrián Hrča

člen

142

Martin Iláš

člen

143

Nikolas Malík

člen

144

JUDr. Michal Gnebus

člen

145