MaO 2022


Celkové výsledky


výsledky jednotlivých kôl 

1.kolo- 2022


2.kolo- 2022


3.kolo- 2022


4.kolo- 2022


5.kolo- 2022


MaO SkS pravidlá 2022

Súťaž organizuje SkS.

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť aj strelci bez zbrojného preukazu. Za rok bude vyhlásených 5 kôl na strelnici O-LINKA Svit. Registrácia strelcov a začiatok súťaže sa bude na každé kolo aktualizovať, sledujte oznamy. Klasifikovaní budú len strelci, ktorí budú mať odstrieľané aspoň 2 kolá. 

Vyhodnocovať sa budú 3 kategórie: muži, ženy, juniori a bude aj jedna špeciálna cena "presný a rýchly".

Povolené sú všetky jednoranové, opakovacie a poloautomatické malokalibrovky v kalibri 22LR. Povolená je ľubovoľná podpora predpažbia. Pätka pažby môže byť podopieraná len strelcovým telom (rukou, ramenom) a nesmie sa žiadnym bodom dotýkať podložky. Povolené sú kompenzátory, remene a všetky druhy pažieb. Optické zameriavače sú povolené všetky. Zakázané sú len laserové zameriavače. Zbraň a strelivo vlastné. Pre členov SKS bez vlastnej zbrane máme k dispozícií klubovú terčovnicu.

Po registrácií bude strelcovi pridelené štartovné číslo. Strieľanie bude vykonávané z dvoch boxov v polohe ľah v limite 1 min. s 10 nábojmi na špeciálny terč (vzdialenosť 50 m). Na pokyn strelec zaháji streľbu na ktorú má 1 minútu. Na terč sa strieľa zľava do práva a až po zasiahnutí terča môže strelec strieľať na ďalší v poradí. Na zastavenie časomiery je potrebné vystrieľať aspoň 8 rán na terč (ak časomiera ešte plynie), ukončenie streľby skôr ako 1.min. pri neodstrieľaní terčov a zvyšných nábojov (špekulanti) sa hodnotí 0 bodmi. Po zasiahnutí všetkých terčov, alebo minutí všetkých nábojov sa čas zastavuje a hodnotí sa. Po uplynutí 1 min. zvukový signál (pípnutie) oznámi ukončenie streľby a do hodnotenia sa zarátajú trafené terče . 

Kým v jednom boxe bude jeden strelec súťažiť, tak v druhom boxe sa bude ďalší strelec pripravovať na streľbu (až pri tejto príprave je možné nabíjať zbraň).

Kontrola nástrelu: na začiatku každej súťaže (pred prvým kolom ) je povolené vystreliť 3 kontrolné výstrely v limite do 1 min. na pripravený papierový kontrólny terč.

Za každý trafený terč* sú prideľované body. Čas a body za trafené terče sa prerátajú a koeficient je výsledkom. Počas každej súťaže sa bude 3-krát strieľať a z troch výsledkov sa vyráta priemer, ten bude výsledkom daného kola.

Rozhodca si vyhradzuje právo vykázať strelca zo súťaže pod vplyvom alkoholu, alebo pod vplyvom iných omamných látok, alebo strelca porušujúceho pravidlá súťaže a tým bezpečný priebeh súťaže.

* po zasiahnutí terča, ktorý sa musí pretočiť aspoň raz okolo horizontálnej časti stojana a následnom odsúhlasení správneho zásahu rozhodcom slovom "Zásah" súťažiaci strieľa na ďalší terč v poradí. V prípade, že súťažiaci terč netrafí, alebo ho trafí, ale terč sa aspoň raz nepretočí okolo horizontálnej časti stojana, čo sa berie, akoby terč vôbec netrafil, rozhodca hlási "Netrafil" a strelec opakuje streľbu na ten istý terč dovtedy, kým ho správne netrafí. Až po správnom zásahu terča strelec pokračuje v streľbe na ďalší terč v poradí.