skstrazky

 Vitajte na stránke SKS streleckého klubu v Strážkach.

 Klub sme založili pre strelcov, priaznivcov a sympatizantov rôznych disciplín športovej streľby. Náš klub uvíta aj záujemcov bez zbrojného preukazu. V našom klube sa chceme venovať mládeži, vytvorením streleckých krúžkov z krátkych a dlhých vzduchových športových zbraní. Chceme nadviazať spoluprácu s ostatnými streleckými klubmi a organizáciami na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni. Zúčastňovať sa na streleckých podujatiach. 


skstrazky