Výborová schôdza Streleckého klubu Strážky

16.12.2018

Dňa 16.12.2018 sa uskutočnila výborová schôdza Streleckého klubu Strážky , kde boli prerokované tieto  body :

1. Odstúpenie člena výboru Roberta Troppa, ktorý sám odstúpil z funkcie člena výboru SKS, ktorý uviedol , že v súčasnej dobe nie je schopný vykonávať danú funkciu naplno a to z pracovných a rodinných dôvodov.

Výbor navrhol a hlasovaním schválil za dočasného člena výboru Ľubomíra Tomaľu , ktorý bude túto funkciu vykonávať do riadnej členskej schôdze.

2. Schvaľovanie nového trénera.

Výborom SKS bol oslovený Milan Kušnirák, ktorý súhlasil z vykonávaním trénerských povinností.

3. Schvaľovanie nových členov SKS.

Výboru SKS bolo predložených 22 žiadostí o členstvo v SKS, kde následne výbor schválil 10 nových členov a 12 žiadosti bolo zamietnutých.

4.Príprava akcií na rok 2019

O schválených akciách na rok 2019 budú členovia oboznámený na stránke SKS v časti oznamy ako aj mailom.