Schôdza 20.5.2018 na strelnici Majer pod lesom

21.05.2018

Dňa 20.5.2018 sa uskutočnila schôdza STRELECKÉHO KLUBU STRÁŽKY.

Cieľom schôdze, bolo vzájomné zoznámenie sa členov a výboru SKS. Spresnenie vízie a smerovania klubu.

Program schôdze:

-otvorenie

-predstavenie výboru

-predstavovanie členov

-diskusia

-streľba

-guláš

-tombola

-uznesenie a záver

Schôdze sa zúčastnilo 40 členov z celkového počtu 51. Na schôdzu boli pozvaní aj rodinní príslušníci členov s ktorými sme spolu boli v počte 92. Členovia si mohli vyskúšať streľbu z krátkej a dlhej guľovej zbrane. Deťom sme pripravili malú strelnicu zo vzduchoviek.

Chceme sa poďakovať celému tímu Strelnice Majer pod lesom a taktiež členom Streleckého klubu polície v Kežmarku za pomoc pri organizovaní streľby.