Prírodovedné letné hry 2019

03.06.2019

Klub prijal pozvanie na spoluúčasť pri týchto hrách. Zabezpečili sme strelecké stanovište, kde pomocnú ruku ponúkli: Kamil Podolský, Ľudo Scholtz, Peťo Labus, Milan Vdoviak a Marcel Tobis. 

Na akcii mali študenti rôzne súťažné stanoviská, ktoré boli rozmiestnené v okolí Malého lomu v Kvetnici. Súťažilo sa v 8 členných družstvách a súťaž sa delila na 3 kategórie:

  • 1. deti základných škôl, triedy 5. až 7. ročník
  • 2. deti základných škôl, triedy 8. až 9. ročník
  • 3. študenti stredných škôl.

Zvlášť by sme chceli poďakovať Milanovi Vdoviakovi, ktorý nám zasponzoroval sklápacie terče.