Akcia s Dobrovoľným hasičským zborom Spišská Belá

14.04.2018

Akcia bola organizovaná spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Spišská Belá. Jedná sa o prípravu hasičského štadióna, na ktorom bude našim klubom prevádzkovaná strelnica na vzduchovú streľbu. Je to vzájomná pomoc medzi našim klubom a DHZ.