6.6.2018 Druhá akcia s Dobrovoľným hasičským zborom Spišská Belá

06.06.2018

Akcia bola podobná tej predošlej. Vykonávali sme terénne práce na na budúcom hasičskom štadióne.