12.7.2018 sa konala dobrovoľná brigáda

14.07.2018

s dobrovoľným hasičským zborom zo Spišskej Belej sa  konala brigáda na budúcom hasičskom štadióne, kde náš klub bude taktiež pre svoje účely tieto priestory v budúcnosti môcť využívať